skip to content

De Aftrek Van Hypotheekrente

Momenteel is ons kantoor betrokken bij een bezwaarschriftenprocedure waarbij uitleg dient te worden gegeven aan de eigen woning, in de zin van artikel 3.111 Wet IB 2001. Pas wanneer tot een eigen woning kan worden geconcludeerd is het mogelijk om hypotheekrenteaftrek te kunnen doen. De belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat onze cliënt geen risico heeft gelopen voor wat betreft de waarde fluctuaties van de woning.

 

Onze cliënt had de woning gekocht voor een bedrag van € 500.000,00. Vanwege het verlies van een baan was onze cliënt niet in staat om nog langer de hypothecaire verplichtingen na te komen. Vervolgens is de woning gekocht door M BV voor een bedrag van € 350.000,00. M BV heeft vervolgens de woning weer verkocht voor een bedrag van € 500.000,00 aan onze cliënt. Wederom was onze cliënt niet in staat om aan de hypothecaire verplichtingen te voldoen. Vervolgens heeft M BV het onroerend goed weer voor een bedrag van € 500.000,00 teruggekocht, maar heeft zij onze cliënt wel geconfronteerd met een contractuele boete van € 179.000,00.

 

De belastingdienst is nu van oordeel dat onze cliënt geen risico heeft gelopen bij de waarde fluctuatie van de woning, omdat de woning is aangekocht voor een bedrag van € 500.000,00 en ook weer is verkocht voor een overeengekomen bedrag van € 500.000,00. Onze cliënt neemt evenwel het standpunt in dat hij wel risico heeft gelopen ter zake van de waarde fluctuatie, omdat hij geconfronteerd is geworden met een boete van € 179.000,00.
Onze cliënt mocht pas de woning terug verkopen voor een bedrag van € 500.000,00 indien hij zich conformeerde aan een contractuele boete van € 179.000,00.

 

Het is te verwachten dat in het voorjaar van 2015 een beslissing op bezwaar door de belastingdienst zal worden genomen. Het lijkt erop dat deze kwestie uiteindelijk ook in beroepsprocedure aan de Rechtbank zal worden voorgelegd.

 

 

Copyright 2016 ©|  Webdesign door: ICT meester