skip to content

De Consigliere (De Advocaat Van De Maffia)

Het is zeker 15 jaar geleden dat ik in alle vroegte afreisde naar Amsterdam Zuid-Oost.

 

Mijn opdrachtgever was een kleine aannemer die vrijwel volledig afhankelijk was van een vastgoedmagnaat in Amsterdam. Mijn cliënt had jarenlang naar tevredenheid voor deze persoon gewerkt, maar op enig moment had deze vastgoedmagnaat gemeend de betalingen van ongeveer € 70.000,00 te moeten opschorten. Als kleine aannemer zonder personeel was mijn cliënt in paniek geraakt, omdat hij nu en geen werk had en er ook nog eens niet betaald werd. Gelukkig had mijn cliënt wel de moed om aan mij nog de opdracht te verstrekken om beslag te leggen op diverse panden, die behoren bij de diverse vennootschappen die in het spel waren betrokken. Dit was dan ook de reden dat de vastgoedmagnaat via mijn cliënt de wens had uitgesproken om te praten. Immers door de beslaglegging kon de verkooptransactie van de panden geen doorgang vinden.

 

Ik arriveerde om ongeveer 08.30 uur in Amsterdam Zuid-Oost en dronk een bakje koffie met mijn opdrachtgever en zijn echtgenote,  alvorens af te reizen naar het centrum van Amsterdam. Mijn cliënt was bang voor het gesprek dat zou volgen, omdat zijn opdrachtgever een autoritair man was en zeer onvoorspelbaar. Het gesprek zou plaatsvinden in een pand gelegen aan de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam, derhalve hartje Centrum.

 

Onderweg probeerde mijn opdrachtgever zichzelf moed in te praten, omdat hij nimmer vanuit zijn positie als beslaglegger een gesprek had gevoerd met zijn opdrachtgever. Wij kwamen in het pand aan, waar het gesprek zou volgen en ik kan mij nog heel goed herinneren dat wij grote aantallen vrij steile trappen moesten nemen om op de gewenste locatie te kunnen komen. Onderweg passeerden wij het kantoor van de vastgoedmagnaat, maar deze liet duidelijk kenbaar maken dat hij geen gesprek wenste te voeren, omdat het via zijn consulaire en zijn advocaat moest plaatsvinden. Hij had wel iets beters te doen.

 

Vervolgens werden wij ontboden in de kamer van de cons, die ons net zoals de vastgoedmagnaat, op een autoritaire wijze te woord stond. Hoe durfde mijn cliënt over te gaan tot het leggen van beslag, omdat er toch altijd was betaald en er ook nu niet getwijfeld diende te worden aan de betaling. Ik deed het woord voor mijn opdrachtgever, omdat deze volledig geïntimideerd werd door deze consulaire. Ik  deelde mede dat als er niet werd betaald en ook op aanraden niet werd gereageerd het risico werd gelopen dat er beslag zou worden gelegd. In mijn optiek was er dan ook geen enkele reden om het beslag op te heffen, anders dan nadat volledige betaling had plaatsgevonden. De consulaire uitte nog enkele krachttermen, maar bood op dat moment geen enkel aanknopingspunten om tot een oplossing te komen.

 

Het gesprek heeft ongeveer drie kwartier geduurd, zonder dat er in mijn ogen überhaupt gesproken werd over een constructieve oplossing. Er werd enkel en alleen getracht intimiderend te werken.

 

Tijdens de terugreis heb ik mijn cliënt dan ook verteld dat hij rustig af diende te wachten, omdat de tijd in zijn voordeel zou werken. Immers de transactie van de panden was aanstaande en de vordering van mijn cliënt was ijzersterk.

 

Toch ontving ik een kleine twee weken nadat het gesprek had plaatsgevonden een telefoontje van mijn cliënt dat hij een akkoord had bereikt met de vastgoedmagnaat, inhoudende dat er afstand zou worden gedaan van 50% van de openstaande facturen en dat na betaling van het overeengekomen bedrag de beslagen onmiddellijk zouden moeten worden geroyeerd. Vanzelfsprekend heb ik mijn cliënt aangesproken op dit wel erg royale gebaar van hem, omdat zijn vordering ijzersterk was en de betaling van de facturen in overeenstemming waren met de omvang van de verrichte werkzaamheden.

 

Mijn cliënt was evenwel bang voor represailles en ook bang dat in de toekomst aan hem geen nieuwe opdrachten zou worden verstrekt. Vanzelfsprekend bepaalt mijn opdrachtgever uiteindelijk welke handelingen er moeten worden verricht en ik kon dan ook niets anders dan het beslag royeren, nadat ik de overeengekomen gelden had ontvangen.

 

Nadien is mij duidelijk geworden dat deze aannemer nooit meer een opdracht heeft ontvangen van de vastgoedmagnaat, die in ieder geval op deze wijze op eenvoudige wijze, langs eenvoudige weg een bedrag van ongeveer € 35.000,00 had verdiend!

 

 

Copyright 2016 ©|  Webdesign door: ICT meester