skip to content

Bijzondere Objecten/machine

In mijn werk als jurist/advocaat ben ik in aanraking gekomen met diverse bijzondere objecten. 
In het navolgende zal ik een tweetal zaken beschrijven, waarin een bijzonder object een centrale rol speelde. 

 

De schatkist met kanon 
 
In 1994 ben ik benaderd door een bedrijf dat  zich bezighield met het ontwikkelen en uitvinden van bijzondere trucages. Het bedrijf had,  volgens haar zeggen, een bijzonder object gemaakt doordat na het horen van een geluidsignaal uit een schatkist een klein kanon zou verschijnen  dat vervolgens op een ludieke wijze confetti in de zaal zou schieten.  

 

Echter, de wederpartij dacht hier volstrekt anders over en beschuldigde mijn cliënt van plagiaat. Omdat  mijn cliënt van oordeel was dat hij als eerste de uitvinding had gedaan, werd mijn cliënt in kort geding gedagvaard.  

 

Tijdens de zitting die heeft plaatsgevonden tegenover de President van de Rechtbank te Zutphen werd een aantal malen de truc uitgeprobeerd. Het was een serieuze kwestie, maar gedurende de zitting werd er veelvuldig met confetti geschoten. Uiteindelijk verloor ik de zaak, omdat het duidelijk was dat wederpartij als eerste het product op de markt had gebracht en dat mijn cliënt toch kennelijk te veel oog had gehad voor de uitvinding van de wederpartij. 

 

Ketel met hoge druk 
 
In 1996 raakte ik betrokken bij een procedure met betrekking tot een ketel waarin hoge druk kon worden opgewekt om vervolgens banden te repareren. De zaak speelde zich af voor de kantonrechter te Zevenbergen. De kantonrechter wilde het gehele procedé zien. 

 

Ter plekke in het bedrijf van de wederpartij werd gedurende een lange zitting het functioneren van de ketel gedemonstreerd. De ketel functioneerde goed, alleen de wederpartij bleek niet in staat te zijn de ketel  volgens de voorschriften  te bedienen. De griffier, die was meegekomen met de rechter en kennelijk voor het eerst zijn printer aansloot op de laptop om verslag te maken, deed er uitermate lang over om het verslag uit te printen.

 

Vervolgens werd de zitting voorgezet in het kantongerecht te Zevenbergen. Omdat de zitting meer dan 5 uur in beslag had genomen en het ’s avonds al na 19.30 uur was, werd er een koffiepauze ter plekke tijdens de descente c.q. comparitie ingelast. Uiteindelijk werd deze procedure gewonnen en ik heb sedertdien midden jaren 2000 nog een bezoek gebracht aan deze cliënt, die nog steeds deze bijzondere ketels produceerde.

 

Copyright 2016 ©|  Webdesign door: ICT meester