skip to content

Het Duurste Juridische Schriftelijk Stuk

We zullen het allemaal wel eens hebben meegemaakt. De wasmachine werkt niet, de douche lekt of de auto doet niet datgene wat werd verwacht. De eerste reactie is: stoppen met het doen van betalingen, indien er überhaupt betaalt dient te worden. Meestal is de betaling voor de geleverde dienst of het geleverde product reeds gedaan, zodat dit niet aan de orde is. Er wordt dan naarstig gezocht naar het vinden van een schadevergoeding.

Ik heb in mijn praktijk echter vele schadeclaims zien sneuvelen. Enkel en alleen omdat er geen ingebrekestelling was verzonden. Een ingebrekestelling is een schriftelijk stuk waarmee degene die gedupeerd is, de andere partij de gelegenheid dient te geven om binnen een redelijke termijn de prestatie alsnog optimaal af te ronden.

In het heetst van de strijd wordt vaak vergeten om een dergelijke ingebrekestelling te verzenden. Veelal wordt direct een loodgieter geroepen om de lekkage te verhelpen of er wordt direct naar een andere garage gegaan om het euvel op te lossen zonder dat degene die het echt zal moeten oplossen een ingebrekestelling heeft gehad.

In mijn praktijk kom ik vaak overduidelijke fouten tegen die gemaakt zijn bij het leveren van een product of een dienst. Ook zie ik in mijn praktijk vaak dat er daadwerkelijk ook schade is. Echter, ik zie ook regelmatig dat een ingebrekestelling niet is verzonden.

Ik kan mij nog goed een arbitragezaak herinneren waarin er een debat werd gevoerd of een brief alle karakter trekken van een ingebrekestelling had. Het dubbeltje kon beide kanten opvallen. De schade die mijn cliënt in die zaak vorderde, was een bedrag van meer dan € 50.000,- Gelukkig voor hem, werd de brief die hij had verzonden toch als een ingebrekestelling betiteld. Het had evenwel ook anders kunnen zijn en dan was de schadevergoeding van € 50.000,- niet toegewezen. Terwijl het overduidelijk was dat deze schade wel was geleden.

Indien ik telefonisch word benaderd door cliënten met de opmerking dat de prestatie niet goed is geleverd en dat zij schade hebben geleden, stel ik automatisch de vraag of er wel een ingebrekestelling is verzonden. Vaak kan op dat moment nog een ingebrekestelling worden verzonden teneinde in ieder geval de schadeclaim die nadien zal optreden goed te kunnen onderbouwen.

Een ingebrekestelling is dan ook met recht te noemen het duurste juridische stuk dat aanwezig moet zijn ,wil een schadeclaim kans van slagen hebben. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar die zijn zeer schaars en er dient zorgvuldig mee te worden omgegaan. De hoofdregel is dat een schadeclaim pas succesvol is indien een ingebrekestelling is verzonden. Teneinde te voorkomen dat er een discussie ontstaat of de ingebrekestelling al dan niet is aangekomen, is het raadzaam bewijsmateriaal te vergaren dat de ingebrekestelling in ieder geval is verzonden naar het juiste adres. Een aangetekend stuk of een faxbericht met bericht van ontvangst is dan ook zeer aan te bevelen.

 

 

Copyright 2016 ©|  Webdesign door: ICT meester