skip to content

Goed Nieuws

Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie en wel op 7 november 2013 een relevante uitspraak gedaan in de keuze die een verzekerde heeft. Tot op heden werd steeds aangenomen dat de verzekerde van een rechtsbijstandpolis pas een advocaat zou kunnen kiezen indien er sprake zou zijn van verplichte procesvertegenwoordiging. Het Europose Hof van Justitie heeft evenwel nu beslist dat een verzekerde altijd een vrije advocaatkeuze heeft.

 

Dit betekent dat rechtsbijstandverzekerden ook voor Advocatenkantoor Thiescheffer kunnen kiezen indien een verplichte procesvertegenwoordiging niet noodzakelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld bij arbeidszaken, huurgeschillen en overige consumentenzaken. Mocht u derhalve de beschikking hebben over een rechtsbijstandpolis en u wenst een advocaat te kiezen, dan staat Advocatenkantoor Thiescheffer u graag ter zijde.

 

De kosten van de werkzaamheden zullen evenwel betaald kunnen worden en ook moeten worden door de rechtsbijstandverzekeraar. Bij nadere vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Copyright 2016 ©|  Webdesign door: ICT meester