skip to content

Het Oplossen Van Geschillen

Geschillen, of te wel verschil van inzicht, hebben altijd bestaan en zullen ook in de toekomst zich nog altijd voordoen. Omdat geschillen een negatieve uitwerking  hebben, is het relevant zo spoedig mogelijk de geschillen op te lossen. Dit geldt niet alleen voor geschillen tussen ondernemers, maar ook voor geschillen tussen particulieren en geschillen tussen particulieren en bedrijven of overheden.

 

In Nederland is er dan ook een lappendeken ontstaan van diverse instanties die zich bezighouden met het oplossen van geschillen. Iedereen kent natuurlijk de gerechtelijke macht, waaraan het merendeel van de geschillen wordt voorgelegd. Er bestaan ook vele arbitrage-instituten, geschillencommissies, klachteninstituten. De reeks is vrijwel oneindig. Er hoeft maar een brancheorganisatie te ontstaan, of er wordt meteen een klachteninstituut gelanceerd.

 

Vanaf 1 februari 1986, toen ik mijn juridische carrière begon, tot op heden heb ik vele geschillencommissies mogen bezoeken. Ik heb overigens niet de intentie in mijn carrière alle geschillencommissies en/of klachteninstituten te bezoeken, omdat dit schier onmogelijk is.
De instantie die mij, denk ik, het meeste is bijgebleven, is toch wel de Geschillencommissie van de Bloembollenhandel gevestigd in Hillegom. Het geschil waar ik toen als jurist bij betrokken was betrof de verkoop van bloembollen met een waarde van ongeveer € 25.000. In de bloembollenbranche werd, en waarschijnlijk wordt nog steeds, gebruik gemaakt van zogenaamde koopbriefjes.

Deze koopbriefjes en ook de algemene voorwaarden die van toepassing waren, maakten dat de Geschillencommissie van de Bloembollenhandel te Hillegom moest worden benaderd. Toen ik de zaal binnenkwam van de Geschillencommissie viel mij direct al de grote hoeveelheid leken op.

 

Er zaten maar liefst 6 leken uit de branche achter de tafel. De middelste positie was ingeruimd voor de voorzitter, die ook kantonrechter was te Amsterdam. Ik mocht mijn pleidooi pas beginnen nadat mijn cliënt de waarborgsom had betaald en dit ging juist op een zeer bijzondere wijze. Het  bleek een secretaris te zijn die met een geldbuidel, gelijk aan een beheerder van een kermisattractie, rondliep.. Deze persoon meldde zich bij mijn cliënt en vroeg of mijn client  een bedrag van € 2.187,14 à contant kon betalen. Mijn cliënt, kennelijk gewaarschuwd door zijn collega’s uit de branche, was hierop voorbereid en lapte à contant het verschuldigde bedrag. Toen het bedrag was betaald en de kwitantie was gegeven, stond de voorzitter mij toe het pleidooi te beginnen.

 

Het op deze wijze beginnen van een geschillencommissie waarbij à contant de borgsom werd geïncasseerd, is me nog altijd bijgebleven. Overigens kennen de meeste klachteninstituten een systeem van girale betalen wat transparant en overzichtelijk is.

 

Copyright 2016 ©|  Webdesign door: ICT meester