skip to content

De Grootmoeder

De drift van gemeenten om te bezuinigen op uitgaven slaat soms wel ernstig door.

 

Ik raakte betrokken bij een zaak waarin een gemeente een terugvorderingsbesluit had genomen, waarbij een grootmoeder een deel van de aan haar uitbetaalde bijstandsgelden moest terugbetalen. Deze grootmoeder paste zo nu en dan op haar kleinkinderen. Ze kreeg dan van haar dochter soms handgeld om lekkernijen te kopen, ook al omdat haar kleinkinderen niet altijd eten en drinken bij zich hadden. Kennelijk was er iemand in de directe nabijheid van de grootmoeder die het nodig achtte de gemeente te informeren over de activiteiten van de grootmoeder.

 

De sociale recherche pakte het grootscheeps aan door met twee personen de grootmoeder te onderwerpen aan een kruisverhoor. De informatie die uit dit verhoor naar voren kwam, was voor de desbetreffende gemeente aanleiding om een terugvorderingsbesluit uit te vaardigen. De gemeente was namelijk van oordeel dat wanneer een grootmoeder op haar kleinkinderen paste, dat deze werkzaamheden op geld waardeerbaar waren en dus aan de gemeente hadden moeten worden doorgegeven.

 

De grootmoeder was heftig geĆ«motioneerd door dit besluit van de gemeente, omdat zij nu van oordeel was dat zij niet langer meer op haar kleinkinderen mocht oppassen. Juist haar kleinkinderen brachten haar veel vreugde in haar leven. Gelukkig heeft de desbetreffende gemeente het terugvorderingsbesluit heroverwogen in de bezwaarschriftprocedure. De grootmoeder  hoefde geen gelden terug te betalen aan de gemeente en zij mocht ook in de toekomst haar kleinkinderen, zoals gebruikelijk en ook door veel andere grootouders wordt gedaan, thuis opvangen en ontmoeten.

 

 

 

Copyright 2016 ©|  Webdesign door: ICT meester