skip to content

De tijdelijke Wet Huisverbod

Op grond van de tijdelijke wet huisverbod heeft de burgemeester de bevoegdheid gedurende een periode van 10 dagen dat verlengd kan worden met maximaal een periode van 4 weken, de bevoegdheid om aan een persoon een contact- of een huisverbod op te leggen.

 

Recent heeft de rechtbank Leeuwarden een nog niet gepubliceerde uitspraak gedaan dat het huisverbod uitsluitend kan worden opgelegd voor de woning waarin de uithuisgeplaatste, en de personen ten aan zien van wie zijn aanwezigheid in de woning ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert wonen, dan wel anders dan incidenteel verblijven.

 

Dit betekent derhalve dat de bevoegdheid van de burgemeester niet zo ver reikt op grond van de Wet tijdelijk huisverbod om een huis- en contactverbod op te leggen voor een woning anders dan waar het bewuste incident heeft plaatsgevonden. Op het moment van het plaatsen van dit artikel is het niet duidelijk of de burgermeester gebruik maakt van zijn bevoegdheid om beroep aan te tekenen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

 

 

Copyright 2016 ©|  Webdesign door: ICT meester