skip to content

Voorloopleuningen

In de jaren negentig, heeft er een zaak gespeeld die ik niet licht zou vergeten. Het is voor mij nog steeds onbegrijpelijk dat aan mijn cliënt die ik verder De Groot zal noemen, zoveel onrecht is aangedaan.

 

Op een late namiddag krijg ik bezoek van De Groot tezamen met zijn vader. Hij liet mij een foto zien van een auto die hij als plaatwerker kort daarvoor volledig had opgeknapt. Ook zag ik een foto van dezelfde auto maar dan met een volledig ingezakt dak waarin precies een grote heilpaal paste.

 

Wat was er gebeurd? De Groot deed veel plaat-reparaties voor het wagenpark van Klaassen te Den Helder. Op zekere dag diende de Groot een auto van het wagenpark van Klaassen te repareren. Om de desbetreffende werknemer van Klaassen de mogelijkheid te bieden zich te kunnen verplaatsen, ruilde de Groot zijn zojuist opgeknapte auto in voor de auto van de werknemer van Klaassen. De Groot plaatste het vervangend vervoer , zijn eigen opgeknapte auto, op het terrein van Klaassen.

 

Het was nog vroeg in de ochtend, omstreeks 6.30 uur. Enige tijd later vond er zoals vaak gebeurde op het terrein van Klaassen, een groot transport plaats, bestaande uit het vervoeren van heilpalen. De truck met oplegger werd bestuurd door een zwager van De Groot. Deze truck met oplegger waarop de heilpaal lag ,diende een grote bocht te maken om via de toegangspoort van het terrein van Klaassen de openbare weg te bereiken. Juist in de bocht raakte de heipaal los, rolde vanaf de oplegger precies op het vervangend vervoer van De Groot. Het gevolg was dat het vervangend vervoer van De Groot door zijn assen zakte en het dak de vorm kreeg van de heipaal.

 

De Groot meldde zich natuurlijk direct bij Klaassen , maar die deelde mede dat hij er niet over dacht om maar enig bedrag aan De Groot te voldoen want dan had De Groot de auto maar elders moet parkeren. De Groot was natuurlijk diep bedroefd dat hij zijn auto in deze staat terug moest ontvangen. De auto was enkel en alleen WA verzekerd en De Groot had geen enkel belang bij deze beschadiging. De auto die een waarde kende van ongeveer €9000,- werd direct totall-loss verklaard en kende dan ook geen enkele waarde meer.

 

Ik sprak allereerst de WA verzekeraar van Klaassen aan. Deze ontkende alle aansprakelijkheid en deze WA verzekeraar had ook al een onderzoeksbureau, dat ik verder Q&Q zal noemen ingeschakeld om aan te tonen dat er een vooropgezet plan achter de beschadiging zat. Dit vooropgezette plan zou hebben bestaan uit een opzetje tussen de bestuurder van de truck met oplegger, (zwager van De Groot) en De Groot zelf. Aan de hand van diverse tekeningen en berekeningen probeerde het onderzoeksbureau Q&Q te staven dat het niet anders kon dan door opzet dat de heilpaal precies op het dak van de auto van De Groot was gekomen.

 

De procedure tegen de WA verzekeraar werd uiteindelijk verloren in eerste aanleg bij de Rechtbank, maar ook in het hoger beroep bij het Gerechtshof omdat er geen sprake zou zijn van een “openbaar terrein”. Min of meer gelijktijdig had ik ook al een procedure aangespannen tegen de werkgever, tegen Klaassen. Immers Klaassen was als werkgever van de chauffeur van de truck met oplegger aansprakelijk voor de aangebrachte schade.

Zowel het Gerechtshof als de Rechtbank waren van oordeel dat er geen sprake was van een onrechtmatige daad van de chauffeur. De Rechtbank achtte het geloofwaardig, zoals door het onderzoeksbureau Q&Q was vastgesteld dat er opzet in het spel was geweest. De familieband die er tussen de Groot en Klaassen bestond, was voor de Groot fataal.
Tot op de dag van vandaag is deze uitspraak onbevredigend. Ook nog werd De Groot veroordeeld tot het betalen van de onderzoekskosten van het onderzoeksbureau Q&Q.

 

Ik kom nog wel eens in de buurt van deze cliënt en ik zie dan in een stil hoekje de restanten liggen die De Groot ,mijn cliënt ,nog heeft van zijn auto. We praten nog wel eens over deze zaak en voor beide is volstrekt onbegrijpelijk dat aldus is geoordeeld. Ik ben van oordeel dat er sprake is van een gerechtelijke misslag in twee instanties. Omdat het handelde om een feitelijke beoordeling van de gebeurtenis is er geen cassatie ingesteld.

 

 

Copyright 2016 ©|  Webdesign door: ICT meester