skip to content

Klein Wint Van Groot

Om een juridisch conflict te winnen, is het niet perse noodzakelijk dat je een kapitaalkrachtiger ondernemer bent dan je tegenpartij in een civiele procedure. Dit mocht ik ervaren in een bijzondere zaak die zich afspeelt midden jaren 90 in het midden van het land.

 

Een kleine ondernemer die voornemens was zijn onderneming te staken en over te dragen aan een familielid constateerde dat een grote ondernemer een aantal filialen had geopend in de nabijheid van de kleine ondernemer. Zowel de grote als de kleine ondernemer hadden een garagebedrijf. De handel van de kleine ondernemer bevond zich in een neerwaartse spiraal en de grote ondernemer verkocht substantiële nieuwe auto’s. Het had er ook wel alle schijn van dat het de grote ondernemer voor de wind zou gaan.

 

De grote ondernemer maakte evenwel de cruciale fout dat hij zich van de zelfde handelsnaam bediende als de kleine ondernemer. De handelsnaam was toevalligerwijs ook nog eens de familienaam van de kleine ondernemer.

 

Nadat de correspondentie tot niets had geleid, en de grote ondernemer niet bereid was om enige aandacht te besteden aan de kleine ondernemer, restte niets anders dan het opstarten van een civiele procedure. Hierna zouden er nog vele volgen. De belangrijkste procedure was de eerste procedure die zich afspeelde ten overstaande van de kantonrechter. In deze procedure ging het erom of er al dan niet sprake was van een verwarring van handelsnamen. De kantonrechter oordeelde dat er sprake was van het duchten van verwarring van handelsnamen en legde dan ook aan de grote onderneming het verbod op om de handelsnaam te gebruiken. Er werd tegen deze uitspraak hoger beroep aangetekend, maar in de tussentijd weigerde de grote onderneming zijn handelsnaam aan te passen. Dit betekende derhalve dat er niet voldaan werd aan het vonnis van de kantonrechter.

 

Ondanks een executie geschil heeft het zover kunnen komen dat de grote ondernemer uiteindelijk een bedrag van maar liefst fl.800.000,00 aan dwangsommen aan de kleine ondernemer diende te voldoen. Uitspraak in eerste aanleg is instant gebleven en in de executie geschillen die hebben plaatsgevonden omtrent de uitleg van het vonnis in eerste aanleg hebben ook steeds geleid tot een overwinning voor de kleine ondernemer. Omdat het bedrag van fl.800.000,00 zelfs voor een grote ondernemer een rib uit zijn lijf was, hebben er ook nog onderhandelingen plaatsgevonden. Ik kan me nog herinneren dat de onderhandelingen in de knusse woonkamer van mijn cliënt plaatsvonden, waarbij inmiddels de nieuwe generatie van de grote ondernemer het veld had moeten ruimen en dat de 1e generatie van de grote ondernemer puin moest ruimen. Uiteindelijk is in dit gesprek een finale oplossing bereikt.

 

Deze rechtszaak illustreert dat ook een grote onderneming zeer geducht moet zijn voor de aanwezigheid van een kleine ondernemer, alhoewel deze bij lange na niet zo kapitaalkrachtig is als de grote ondernemer. Het recht volgde in deze zaak niet de geldstromen maar de bescherming die de kleine onderneming mocht ondervinden van het schenden van de handelsnaam.

 

 

Copyright 2016 ©|  Webdesign door: ICT meester