skip to content

Hennepkwekerij

 

Er gaat vrijwel geen dag voorbij of er wordt wel een hennepkwekerij opgerold. Diverse politiekorpsen hebben het opruimen van hennepkwekerijen als speerpunt voor de komende tijd genomen.

Mocht u woon- of bedrijfsruimte verhuren dan is het aan te bevelen om regelmatig een onderzoek in te stellen naar de situatie in het gehuurde. Dit is niet alleen verstandig om u te vergewissen van de situatie in het gehuurde, maar ook om uw eigen belangen te beschermen.

Indien de politie u is voor geweest dan kan het zijn dat de daders inmiddels zijn verdwenen met vaak onbekende bestemming. Uw pand kent dan vaak grote beschadigingen vanwege de aangebrachte apparatuur en de hoge vochtigheid. De praktijk leert dat het uiterst moeilijk is de herstelkosten te verhalen op de daders.

De laatste tijd vinden er ook vaak zogenaamde zolderbranden plaats. Vaak is een hennepkwekerij hiervan de oorzaak. De eigenaar/verhuurder zal vanzelfsprekend deze schade bij zijn opstalverzekering claimen. Deze opstalverzekeraar zal, na onderzoek, vaak stellen dat er geen uitkering zal plaatsvinden omdat de aanwezigheid van een hennepkwekerij een verzwarende omstandigheid is, die gemeld moet worden aan de verzekeraar. Immers de verzekeraar wil nu juist alle omstandigheden kennen waardoor de kans op schade kan toenemen.

Het probleem doet zich vaak voor dat de verhuurder niet bekend is met de aanwezigheid van een hennepkwekerij. Het feit dat hij de verzekeraar niet van de aanwezigheid van een hennepkwekerij heeft geïnformeerd kan hem niet worden toegerekend. Toch wordt er niet altijd zo over gedacht. Met name de professionele verhuurder wordt geacht veelvuldig zijn huurpanden te controleren. Doet hij het niet dan loopt hij het risico dat de opstalverzekeraar niet tot uitkering zal overgaan. Het is dus van belang regelmatig de status van het huurpand te controleren (ook lege panden).

Verder is het relevant de polisvoorwaarden van de opstalverzekering erop na te slaan, omdat voor kwesties als deze steeds vaker afzonderlijke bepalingen worden opgenomen.

 

Copyright 2016 ©|  Webdesign door: ICT meester