skip to content

De Trouwe Werknemer

Recent stond ik een werknemer bij,  die bijna 42 jaar trouwe dienst had vervuld voor een beursgenoteerde onderneming. Mijn cliënt had menig storm doorstaan, maar aan het einde van zijn loopbaan dreigde hij toch zijn favoriete betrekking te verliezen.

 

De werkgever was namelijk ontevreden over het functioneren van de werknemer. De werkgever wilde graag vanwege nieuwe ontwikkelingen dat de werknemer een proactieve houding zou aannemen en dan ook actief zou meedenken op de werkvloer. De werknemer wilde wel, maar het was voor hem niet altijd even gemakkelijk om deze houding aan te meten. De werkgever liet evenwel de werknemer min of meer aan zijn lot over en de werknemer moest zelf maar een verbeterplan in elkaar zetten en dit ter beoordeling aan zijn leidinggevende voorleggen. De werknemer bleek evenwel niet in staat om dit te realiseren, waarna de werkgever na vele jaren modderen besloot om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden.

 

De Kantonrechter was in deze kwestie evenwel heel duidelijk:  Het ligt op de weg van de werkgever om al het nodige te doen om werknemers beter te laten functioneren. Het was de werkgever niet toegestaan om de werknemer maar te laten spartelen door deze zelf een verbeterplan te laten opstellen. De werknemer kreeg evenwel ook een duidelijke vingerwijzing dat van zijn zijde ook een zekere maat van activiteit gewenst was om te komen tot een verbeterplan althans tot een beter functioneren. De balans viel evenwel voor 90 procent in het voordeel uit van de werknemer.

 

De arbeidsovereenkomst werd dan ook niet ontbonden en zoals het er nu naar uitziet zal deze werknemer, mijn cliënten, op een normale wijze binnen zijn huidige dienstbetrekking zijn pensioengerechtigde leeftijd halen.

 

Copyright 2016 ©|  Webdesign door: ICT meester