skip to content

De Brand

In het begin van de jaren negentig ben ik betrokken geraakt bij een zeer bijzondere zaak, waarvan ik nog steeds niet begrijp dat de uitkomst voor mijn opdrachtgever zo gunstig is geweest. Ik reed op een dag naar mijn cliënt toe om een nieuwe kwestie met hem te bespreken. Hoe dichter ik bij zijn woning kwam hoe donkerder de lucht werd en op ruime afstand zag ik een immense brand.

 

Aangekomen bij mijn cliënt constateer ik een wirwar van mensen en een grote brand met tientallen brandweerlieden. Het industrieel complex dat mijn cliënt had verkocht voor een waarde van ƒ200.000 bleek voor 20% in lichte laaie te staan.

 

Vanzelfsprekend heb ik deze dag niet met mijn cliënt over de kwestie waarvoor ik naar hem toe reed gesproken maar louter en alleen over de afwikkeling van deze brand.

 

Dezelfde dag melden zich diverse experts en de verzekeringspolis werd er op nageslagen. Het bleek dat mijn cliënt een zeer lucratieve verzekering had gesloten, inhoudende dat er verzekerd was tegen herbouwwaarde maar dat er geen verplichting bestond om tot herbouw over te gaan.

 

Nu is het belangrijk om te weten dat het gedeelte dat was afgebrand van het complex slechts een dagwaarde kende van ƒ 40.000, de herbouwwaarde was evenwel vele malen hoger. Het laat zich raden dat mijn cliënt een deskundigenonderzoek heeft laten plaatsvinden waaruit geconcludeerd werd dat de herbouwwaarde een bedrag vertegenwoordigde van ƒ 2.700.000,00.

 

De verzekeraar had van zijn kant ook een taxatie laten uitvoeren en deze kwam uit op en bedrag van ongeveer ƒ 2.000.000,00. Uiteindelijk en dan praat ik wel over nadat er enkele korte gedingen waren gevoerd, heet mijn cliënt een bedrag gekregen van ƒ 2.200.000,00.

 

Het heeft mij altijd verbaasd waarom de verzekeraar tot deze uitbetaling is overgegaan. Immers het was zonneklaar dat mijn cliënt in een aanmerkelijk betere positie kwam dan waar hij voordien, dus voordat de brand was geweest, verkeerde. Mijns inziens was er sprake van een duidelijke schending indemniteitsbeginsel.

 

Hoe dan ook, mijn cliënt die al welvarend was, werd nog welvarender door deze afwikkeling die hem zeer zeker geen windeieren heeft gelegd.

 

Copyright 2016 ©|  Webdesign door: ICT meester