skip to content

Inrichting

 
Wat wordt onder een inrichting verstaan

De term inrichting komt voor in diverse wettelijke bepalingen. Een van deze wettelijke bepalingen is de Participatiewet. Indien een rechthebbende in een inrichting woont ontvangt hij een lagere uitkering in het kader van de bijstandswet. Verder zal er ook een hoge draagkracht worden berekend voor deze rechthebbende. Dit betekent dat deze rechthebbende vrijwel nooit in aanmerking zal komen voor een bijdrage krachtens de bijzondere bijstand.

 

In artikel 1 onderdeel g onder 2 in de Participatiewet (PW) is een complexe omschrijving opgenomen wat onder een inrichting dient te worden verstaan. Namens rechthebbende heb ik deze zaak aan diverse rechtscolleges voorgelegd, zodat uiteindelijk de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in Nederland die oordeelt over sociale zekerheidszaken, op 15 december 2015 een oordeel heeft gegeven. Cruciaal hierbij is dat de Centrale Raad van Beroep heeft aangegeven dat er onderscheid dient te worden gemaakt tussen zelfstandige huisvesting en een verblijf in een inrichting anders dan in de vorm van zelfstandige huisvesting.

 

De rechthebbende waarvoor ik optrad bewoonde een zelfstandige woning, waarin alle elementaire voorzieningen, zoals douche, wc en dergelijke aanwezig waren. De desbetreffende gemeente betoogde dat het toch tot een inrichting kon worden geconcludeerd, omdat er ambulante hulp meer dan de helft van elk etmaal aanwezig was. De Centrale Raad van Beroep heeft evenwel geoordeeld dat deze omstandigheid niet relevant is. Het dient enkel en alleen geoordeeld te worden of er sprake is van een zelfstandige huisvesting.

 

Binnenkort zal de Rechtbank Noord-Nederland, Locatie Leeuwarden wederom oordelen over deze kwestie, omdat de desbetreffende gemeente van oordeel is dat de mate van ambulante hulp ter plaatse wel degelijk van invloed is om te kijken of er sprake is van een inrichting of van een andere vorm van huisvesting. Gemeentelijke overheden zijn gebaat bij de constatering van een inrichting, omdat dit zal leiden tot een lagere bijstandsuitkering en ook tot een hogere draagkracht, zodat er ook fors bezuinigd kan worden op de bijzondere bijstand. Zodra de Rechtbank Noord-Nederland, Locatie Leeuwarden een oordeel heeft gegeven zal ik u nader informeren.

 

 

 

Copyright 2016 ©|  Webdesign door: ICT meester