skip to content

Actueel Juni

Momenteel houden wij ons bezig met diverse interessante procedures.

Een tweetal kan ik kort omschrijven.

 

Aansprakelijkheden van een hulpverlener

De rechtsvraag die recent aan de Rechtbank is voorgelegd is over een hulpverlener die werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van een particulier die een PGB ontvangt, aansprakelijk kan worden gesteld voor het op onjuiste wijze invullen van het declaratieformulier.

De hoofdregeling is dat de PGB houder zelf aansprakelijk is voor het invullen van een declaratieformulier, maar in deze procedure wordt de stelling betrokken dat de particulier vrijwel volledig afhankelijk is van de hulpverlener en dat de hulpverlener bekend is met de indicatie en de wijze waarop zorg in het PGB bij het Zorgkantoor kan worden gedeclareerd. De uitspraak is te verwachten ongeveer begin 2017.

 

Wie kan beschermingsbewindvoerder worden

 

In hoger beroep is aan het Gerechtshof voorgelegd dat niet als beschermingsbewindvoerder kan optreden een persoon die nauw betrokken is bij de afwikkeling van een nalatenschap, waarvan de onder bewind gestelde één van de erfgenamen is. De professionele bewindvoerder en onze cliënt zijn beiden erfgenaam in een nalatenschap van een overleden familielid. Hieromtrent is een uitvoerige correspondentie gevoerd die niet tot een oplossing heeft geleid.


De professionele bewindvoerder heeft vervolgens een verzoek ingediend bij de Rechtbank om benoemd te worden als beschermingsbewindvoerder van onze cliënt. Dit verzoek is in eerste aanleg door de Rechtbank gehonoreerd.


Het Gerechtshof dient nu de vraag te beantwoorden of een persoon als beschermingsbewindvoerder kan worden benoemd, terwijl deze persoon een substantiëel aandeel heeft in de afwikkeling van een nalatenschap waarin hijzelf en onze cliënt één van de erfgenamen is.

 

De uitspraak in deze zaak is te verwachten in het najaar van 2017. 

 

Copyright 2016 ©|  Webdesign door: ICT meester